Un grup de disset professors i professores de les diferents escoles d’Escola Pia de Catalunya van participar al IV Simposi d’Aprenentatge Cooperatiu organitzat per la xarxa Khelidon del Grup de Recerca d’Atenció a la Diversitat de la Universitat de Vic – Central de Catalunya. El Simposi es va realitzar a Palma de Mallorca, els passats 7 i 8 d’octubre.

Els objectius del Simposi, que s’organitza cada dos anys a nivell estatal, són compartir experiències i bones pràctiques del programa Cooperar per Aprendre i Aprendre a Cooperar de la UVIC que té una durada de com a mínim tres anys. Hi van assistir unes 300 persones.

L’aprenentatge cooperatiu és una les peces clau del projecte SUMMEM, és per això que es dediquen tres o quatre anys a aprendre com el treball cooperatiu és un contingut d’aprenentatge. Ho anem fent gràcies a la reflexió que sorgeix després d’haver-ho aplicat a l’aula.

Tots i totes els mestres de l’Escola Pia van presentar una comunicació d’un aspecte en concret que volguessin destacar per compartir-la de l’aplicació a l’aula del treball cooperatiu.

Van ser dues jornades intensives i plenes d’aprenentatge a nivell personal i docent. El fet de participar a través d’una conferència i haver posat a la pràctica allò que expliquen les persones que escoltes, fa que l’interès augmenti.

Durant el Simposi, vam poder veure que l’aprenentatge cooperatiu que estem portant a terme a les nostres escoles està molt ben aplicat i sistematizat, destacant un aspecte molt important: que és una decisió de centre i institució. També destaquem que el fet de poder treballar l’aprenentatge cooperatiu vinculat als Itineraris d’Aprenentatge Interdisciplinars del SUMMEM. Constatem que és un aprenentatge molt necessari per l’alumne i per tal que pugui ser una persona autònoma, responsable i crítica que valori aprendre i conviure amb els i per als altres.

La conferència inaugural, titulada “Educació inclusiva i aprenentatge cooperatiu: un moviment d’anada i tornada”,  ens va fer reflexionar entorn l’educació inclusiva, on tots els alumnes han de tenir cabuda en el sistema educatiu  i hem de detectar  els que experimenten alguna barrera a l’aprenentatge i a la participació, així com, tractar a tot l’alumnat igual de bé, que no vol dir a tots per igual.

El fet d’anar persones de la mateixa institució però de diferents escoles va fer que es generés amb l’equip  un clima distés i de confiança que generarà altres trobades i més creativitat i idees pel que fa l’aplicació del projecte SUMMEM a l’aula.