INFORMACIÓ BÀSICA PER LA PREINSCRIPCIÓ 2020 – 2021

Quan serà la preinscripció escolar per l’educació infantil, primària i ESO?

 • Primer i segon cicle d’educació infantil (0-6 anys)
 • Educació Primària (6-12 anys)
 • Educació Secundària obligatòria (ESO)

Entre el 13 i el 22 de maig, inclosos.

Es podrà fer la preinscripció presencial?

 • A partir del 13 de maig i fins el 22 de maig de forma telemàtica a través del portal preinscripcio.gencat.cat. S’ha d’enviar la documentació necessària escanejada o fotografiada al correu electrònic o bústia electrònica del centre demanat en primera opció.
 • Del 19 de maig fins al 22 de maig de forma presencial* amb cita prèvia al centre que les famílies hagin escollit amb primera opció trucant per telèfon o a través del correu electrònic.

*Se seguiran tots els protocols de salut i seguretat indicats pel departament d’Ensenyament.

Quan serà la preinscripció dels estudis post-obligatòris (Batxillerat i Cicles Formatius)?

Batxillerat: 

 • 27 de maig al 3 de juny

Contacta amb el centre per a més informació.

FP

 • 2 al 8 de juny cicles de grau mitjà d’FP i d’arts plàstiques i disseny

 • 10 al 17 de juny cicles de grau superior d’FP i d’arts plàstiques i disseny

Contacta amb el centre per a més informació.

ALTRES INFORMACIONS ÚTILS:

Preinscripció presencial amb seguretat

Per a les famílies que hagin de fer ús de la cita prèvia i la preinscripció presencial, podran obtenir a les webs dels centres la informació necessària per dur el tràmit amb total garantia de salut i seguretat. Així, els centres informaran sobre com es farà l’atenció presencial:

 • Al centre hi ha d’anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
 • Avisar que han de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que el centre prevegi que farà emplenar les sol·licitud en paper, convé recomanar que portin el seu propi bolígraf.
 • Recordar la recomanació de portar mascareta i guants.
 • No poden acudir les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Establiment del barem en els criteris de prioritat

A l’educació primària, ESO i batxillerat -excepte a la modalitat d’artístic- tenen preferència els alumnes que provenen d’un centre adscrit al centre demanat. A ESO i batxilerat, només per a alguns centres, també tenen preferència els alumnes que cursen simultàniament ensenyaments professionals de música i dansa i programes esportius d’alt rendiment.

En tots els ensenyaments obligatoris i el batxillerat, per a l’ordenació de les sol·licituds s’apliquen a continuació els criteris generals de prioritat, que són els següents:

 • Si actualment hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
  • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
  • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
  • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
  • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
 • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.
 • En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.

Com a criteris complementaris de desempat, hi ha el de família nombrosa o monoparental (15 punts).

Els resultats de la preinscripció es podran consultar per internet: els resultats individuals des d’Estudiar a Catalunya i els llistats al web del centre. Els centres generaran les llistes que s’han de publicar durant el procés de preinscripció amb les dades personals dels sol·licitants anonimitzades.