L’Escola Pia de Catalunya és una entitat arrelada al seu territori, que hi participa i transforma la realitat que l’envolta, fent xarxa amb altres entitats i administracions. Les 20 escoles són presents i es fan presents a les localitats on porten endavant la seva missió, transformar la vida de les persones i el món a través de l’educació.

En aquesta línia, dimecres 29 de gener, els directors de les institucions educatives han treballat al voltant de què vol dir fer presència o ser presents, quins són els agents amb els que participem i com som o fem xarxa, dinamitzats per l’equip de Participació de l’Escola Pia de Catalunya. Aquesta feina és continuació de la reflexió prèvia feta pels diferents equips directius, que van definir la xarxa de l’Escola en el seu territori.