Ensenyar és ajudar a aprendre. Per això, a l’Escola Pia ja fa anys que els alumnes aprenen a través d’Itineraris d’Aprenentatge i de metodologies actives.

Què necessitem per marxar de colònies?, Som el que mengem? o Podem tenir tomàquets al mercat de tot l’any?, són preguntes que els infants de diferents etapes educatives han hagut de resoldre a través dels itineraris d’aprenentatge.