Gairebé tres punts per sobre de la mitjana catalana, els alumnes d’Escola Pia que s’han presentat a la selectivitat han superat les Proves d’Accés a la Universitat.

A més a més, 46 alumnes del total (991) han obtingut una Distinció PAU, la menció especial que atorga cada any el Consell Interuniversitari de Catalunya a l’alumnat que obté una nota igual o superior a 9.

Enhorabona als joves estudiants i a tots els equips que els han acompanyat!

L’alumnat ha superat els resultats d’anys anteriors i han sigut el 99,19% els que han aprovat.

Després d’un curs complicat i dominat per la pandèmia i les classes en línia, els equips directius i professorat esperaven conèixer quins havien sigut els resultats de la selectivitat d’aquest curs. Per aquest motiu, alumnes i professors es troben molt contents de saber que la majoria dels estudiants de Batxillerat podran cursar les carreres que havien escollit en primera opció.

Per altra banda, dels alumnes que no s’han presentat a les proves, alguns han optat pels Cicles Formatius de Grau Superior i d’altres s’incorporaran el món laboral.