Comunicat sobre les deduccions de l’IRPF

//Comunicat sobre les deduccions de l’IRPF

COMUNICAT

Amb motiu de les darreres informacions sobre les deduccions de l’IRPF de les aportacions realitzades a les Fundacions amb finalitats educatives, us volem recordar que la Fundació Joan Profitós és una entitat sense afany de lucre que té per objecte contribuir a l’educació dels alumnes de les Institucions Educatives de l’Escola Pia de Catalunya, potenciar la qualitat de l’ensenyament, promoure la formació i el reciclatge professional del seu personal i fomentar activitats adreçades a la comunitat educativa.

La Fundació Joan Profitós està acollida a la llei de beneficis fiscals i, d’acord amb la normativa vigent, les aportacions que s’hi fan són deduïbles en el percentatge que marca la llei. És per aquest motiu que, al final de cada exercici, rebeu el certificat corresponent.

2019-04-02T13:45:00+00:00