Els interessats es poden inscriure a la Mostra Audiovisual fins l’1 de maig. 

MODALITATS
1. REPORTATGE O DOCUMENTAL

DURADA: màxim 7 minuts

CARACTERÍSTIQUES: Ha de reflectir aspectes socials de l’entorn dels artistes i, alhora, han de ser d’ interès local i social. Ha de seguir la lògica estructural del text narratiu. És

preferible no incorporar imatges que no hagin estat enregistrades pels propis estudiants.

2. CURTMETRATGE DE FICCIÓ

DURADA: màxim 7 minuts

CARACTERÍSTIQUES: Ha de tractar temes socials i plantejar conflictes de la nostra societat. La imaginació és l’únic límit. Ha de seguir la lògica del relat narratiu (plantejament, nus i desenllaç).

3. VIDEOART

DURADA: màxim 1 minut

CARACTERÍSTIQUES: Es tracta de produir un vídeo d’un màxim d’un minut per expressar qualsevol idea o sentiment que reflecteixi un conflicte social. El tractament ha de ser creatiu. L’ únic condicionant és la durada.

4. ESPOT PUBLICITARI

DURADA: màxim 1 minut

CARACTERÍSTIQUES: Ha d’incorporar una temàtica d’ interès social amb la finalitat de sensibilitzar sobre la qüestió o cridar a l’acció al públic a millorar la situació. Ha d’utilitzar els codis i recursos publicitaris.

+ informació