Els alumnes d’Infantil de l’Escola Pia de Luz Casanova ja tenen nous companys! Deu robots que els han donat estudiants i professors de la Facultat d’Educació de la Universitat Internacional de Catalunya. Aquests robots no són uns desconeguts pels petits de P3 i P4: el curs passat, gràcies a una beca de la Fundació Puig a la innovació docent, l’alumnat universitari va preparar unes sessions per a treballar la diversitat a l’aula a través de la robòtica.  Van adaptar les activitats a l’atenció personalitzada de cada infant.

 

Projecte

Estudiants de tercer d’Educació Infantil de la UOC i les seves professores, gràcies al conveni de col·laboració amb l’Escola Pia Luz Casanova i la beca de la Fundació Puig, van realitzar uns tallers de matemàtiques i ciències naturals, combinant competències, valors i robòtica. Ho van fer mitjançant l’aprenentatge servei i coordinades per les seves docents Carmen Balaguer, Eva Perdiguer i Maite Fuertes.

Van elaborar guies pedagògiques per respondre a les necessitats específiques de cada infant durant el primer semestre del curs passat. Segons explicava la seva professora Fuertes, “la integració dels objectius del servei amb els de l’aprenentatge ha permes combinar materials de l’entorn i robòtica per posar en pràctica els dissenys treballats a l’assignatura”.