Quatre dels alumnes participaran al Phablabs 40, que preten dissenyar i crear un dispositiu que detecti quelcom en una mostra orgànica. En total, seran 25 participants: els altres 21 són tots universitaris. “El concepte de PHABLABS 4.0 es basa en combinar el món de la fotònica amb el creixent ecosistema creatiu dels Fab Labs existents. Unint les forces dels màxims experts de 13 instituts europeus de fotònica i organitzacions amb els grups d’interès de Fab Lab, PHABLABS 4.0 oferirà 33 tallers de fotònica, 11 fotònics i fotònics creats a mida per a tres grups objectius”.

Un d’aquests grups d’interès es centrarà en els estudiants per fomentar l’experimentació amb la fotònica i comprendre el fort caràcter habilitador d’aquesta clau que permeti la tecnologia en combinació amb altres disciplines.