D’esquerra a dreta: Víctor Filella, Isidre Carbonell, Eduard Pini, Josep Maria Canet i Jordi Vilà.

El dia de les votacions és sempre un dia, d’emocions, d’il·lusió, de mirar cap al futur. I això es nota ja des de primera hora, encara que l’odre del dia demani treballar, abans, altres aspectes no directament relacionats amb elles. Avui, per exemple, els i les capitulars han iniciat les sessions estudiant la segona part del document de treball: l’anàlisi de la realitat, el present, de l’Escola Pia i del món que ens envolta. La Ponència va recollir en un únic DAFO totes les reflexions aportades durant el procés participatiu, i aquest matí s’han debatut en plenari. Pot semblar que sigui una tasca menor, però no és així: de l’avaluació del passat, i de l’anàlisi del present, el Capítol n’acordarà quins han de ser els compromisos que pren de cara al futur. Per això no ens ha de sorprendre que diversos aspectes hagin generat debat, i que durant el matí s’hagin pogut gaudir profundes intervencions i diàlegs sobre què és allò que vivim avui, i que subratlla els accents que l’Escola Pia ha de marcar-se per al futur: educació, fe, acció social, comunitat, participació.

Després de treballar l’anàlisi de la realitat, llavors ja sí, el Capítol ha entrat en la fase electiva. El Secretari Provincial, custodi del sobre amb la llista de candidats aprovada per la Congregació General a Roma, n’ha fet entrega a la presidència, i s’han llegit els quatre noms elegibles. Seguidament, s’ha fet la votació exploratòria, que serveix per a orientar el vot dels capitulars. I, un cop conegudes les preferències dels capitulars, s’ha celebrat la tradicional Missa de l’Esperit Sant.

Finalment, havent dinat, s’han fet les eleccions per a designar la nova Congregació Provincial. És un procés llarg, amb diverses votacions (persones, responsabilitats), però que relliga el Capítol amb la història i el carisma de la institució. Finalment, els capitulars han escollit, com a responsables de la Província per al proper quadrienni:

  • Eduard Pini, com a Provincial
  • Josep Maria Canet, com a Assistent de patrimoni
  • Víctor Filella, com a Assistent de persones
  • Isidre Carbonell, com a Assistent d’acolliment i acompanyament social
  • Jordi Vilà, com a Assistent de laïcat

Un cop fets els nomenaments, s’ha fet una pregària d’agraïment, i s’ha notificat a Roma i al conjunt de la província la la composició de la nova Congregació. I, abans d’acabar, s’han aprovat les modificacions al reglament del Consell Institucional. Així, el proper dissabte els capitulars podran votar els nous membres d’aquest òrgan a partir dels nous criteris, que han de permetre una major diversitat i paritat en la seva composició. I els capitulars, amb l’emotiu cant del sub tuum praesidium, s’han acomiadat fins divendres vinent.