Un cop acabada la primera fase del Capítol, el procés participatiu, es van constituir dues ponències per tal de convertir la informació recollida a totes les àrees i institucions de l’Escola Pia de Catalunya (avaluacions, anàlisis, propostes…) en dos documents de treball

  • El document de treball per a les sessions sobre la vida religiosa.
  • El document de treball per a les sessions generals.

El volum de feina de les dues ponències és ingent, però estan treballant a tota màquina:

  • La ponència de vida religiosa ja ha acabat el seu document.
  • La ponència general ja ha acabat les dues primeres parts del document (avaluació dels objectius 2015-2019, i anàlisi de la realitat) i ara està treballant en la tercera part (objectius 2019-2023).

Recordem que aquests dos documents seran els que serviran de material de treball durant les sessions capitulars del mes d’abril, quan els i les capitulars elaboraran els documents definitius del Capítol.