Capítol provincial2019-04-08T09:25:31+02:00

CAPÍTOL PROVINCIAL

El Capítol Provincial és el màxim procés i òrgan d’autogovern de l’Escola Pia de Catalunya. Es constitueix cada quatre anys, i té com a funció avaluar el compliment dels objectius marcats per als quatre anys anteriors, i acordar els objectius per als quatre anys següents, a partir d’una anàlisi de la realitat del moment. També és funció del Capítol Provincial nomenar els responsables de dirigir l’Escola Pia de Catalunya durant aquests quatre anys, i nomenar els representants de Catalunya al Capítol General de l’orde.

El Capítol Provincial 2019 va començar aquest setembre a totes les institucions i entitats de l’Escola Pia de Catalunya, que van començar el seu procés d’avaluació, i de projecció de futur. Tot aquest treball el recull la Ponència del Capítol, una comissió que ho agruparà en un sol document, el document de treball del Capítol. Aquest document és el que s’estudia, esmena i aprova en les sessions capitulars, que se celebraran el mes d’abril a l’Escola Pia de Sarrià.

Tots els membres de l’Escola Pia de Catalunya estan convidats a participar al Capítol, si bé només un nombre restringit, 58 persones, els anomenats capitulars, poden fer-ho a les sessions capitulars, que és la trobada final on es voten i s’aproven els acords definitivament. Els capitulars són escollits a través de diversos procediments: els religiosos són escollits segons el que determinen les Constitucions i les Regles de l’Escola Pia, i els laics i laiques són escollits a través de diversos processos, segons el seu tipus de vincle amb la institució (membres de les institucions educatives, de les fundacions d’acció social, de les parròquies, dels grups i comunitats…)

Durant el Capítol Provincial, totes les institucions i entitats hi parlen de la seva vida i realitat, des d’aspectes concrets fins a grans línies. Ara bé: allò que formarà part del document final, i que és el contingut central del Capítol, són els objectius generals i transversals plantejats per a totes les institucions i entitats: les prioritats comunes, i les formes d’organitzar la institució.

El document final del Capítol inclourà les prioritats comunes i, si s’escau, els canvis que s’hagin de produir en les formes d’organitzar la institució. També del Capítol en sortirà l’equip de persones que haurà de liderar l’Escola Pia de Catalunya els propers quatre anys.

Els acords del Capítol són fonamentals per a vertebrar l’acció de l’Escola Pia. Per exemple, el darrer Capítol va aprovar la creació de l’Equip de Govern de l’Escola Pia de Catalunya i el treball per àrees, i l’impuls prioritari de l’acció social transversal d’escoles i fundacions. També, de Capítols anteriors, en va sortir la creació del Secretariat de les Institucions Educatives de l’Escola Pia de Catalunya, o es va obrir la porta a la participació i la coresponsabilització de laics i laiques en el govern de la institució.

No: els capítols són un òrgan comú a tot l’orde de l’Escola Pia. Així, arreu del món, totes les demarcacions (províncies, viceprovíncies o delegacions) de l’Escola Pia celebren cada quatre anys els seus capítols. A més, cada sis anys, el conjunt de l’Escola Pia celebra el Capítol General, on hi participen representants d’arreu del món. El darrer se celebrà el 2015 a Hongria, i el proper se celebrarà el 2021 en un lloc encara per determinar.

NOTÍCIES DEL CAPÍTOL