Preinscripció
Batxillerat

COM ESTAN ORGANITZADES LES MATÈRIES?

Igual per a tots els alumnes i formada per les matèries comunes (distribuïdes entre 1r i 2n):

 • Llengua catalana I i II
 • Llengua castellana I i II
 • Llengua estrangera I i II
 • Ciències per al món contemporani I
 • Filosofia I
 • Història de la filosofia II
 • Història d’Espanya II
 • Educació Física I
 • Cultura Religiosa I (com a matèria comuna o com a matèria específica, en funció dels centres)

Canvia d’uns alumnes a uns altres. Comprèn:

 • Matèries comunes d’opció: obligatòries en funció de la modalitat de batxillerat que escullis.
 • Matèries de modalitat: pròpies de la modalitat de batxillerat que escullis. El centre dissenya els diferents itineraris i les matèries que hi inclou.
 • Matèries específiques: matèries que el centre pot oferir en els diferents itineraris

Treball d’investigació que decideix l’alumne/a i que desenovlupa assessorat per un tutor-orientador. Habitualment s’inicia a 1r de Batxillerat, però el seu lliurament és a 2n de Batxillerat.

QUINA DOTACIÓ HORÀRIA TENEN LES MATÈRIES?

El mínim normatiu són 14 hores/setmana a 1r BAT i 14 hores/setmana a 2n BAT (cal consultar amb els centres

16 hores/setmana tant a 1r BAT com a 2n BAT. Les matèries de modalitat són de 4 hores setmanals (exceptuant alguna matèria). Les matèries específiques poden ser de 2 o de 4 hores.

No té assignació horària.

COM S’ESTRUCUTURA LA PART DIVERSIFICADA?

L’alumne tria una modalitat, amb la matèria comuna d’opció corresponent, les matèries de modalitat i les específiques que cursarà a cada curs, tenint en compte l’oferta que el centre presenta per al conjunt de l’etapa i l’orientació acadèmica rebuda des del centre.
L’alumne al final del batxillerat, ha d’haver cursat almenys sis matèries d’una mateixa modalitat: la matèria comuna d’opció de la modalitat triada i, com a mínim dues matèries més de la seva modalitat a cada curs. La darrera franja de quatre hores es completa amb una de modalitat, pròpia o aliena o bé amb dues matèries específiques.