Índex de documents2018-11-08T18:00:40+00:00

ÍNDEX DE DOCUMENTS

Núm Document  Llatí  Català  Castellà  Francès  Anglès
1-01 Inter Pastoralis Officii, 1614
El grup que treballava amb Calassanç a l’escola s’uní al de sant Joan Leonardi o luquesos.
X
1-02 Ad ea, per quae, 1617
Creació de la Congregació Paulina amb l’objectiu de dedicar-se prioritàriament a l’escola.
X  X X X
1-03 Constitucions 1622
Les escriví Calassanç a Narni. Són la normativa fonamental de l’Escola Pia
 X  X  X  X
1-04 Memorial al cardenal Montalto c. 1602-1605
Calassanç manifesta la preocupació per rebre de manera regular les ajudes econòmiques.
 X  X
1-05 Memorial a cardenal Tonti 1621
El cardenal Michelangelo Tonti s’oposà primerament a crear l’orde de l’Escola Pia. Calassanç el va convèncer amb aquest memorial.
 X  X  X
1-06 In supremo Apostolatus, 1621
L’Escola Pia esdevé orde de vots solemnes.
 X  X  X  X
1-07 Breu informe del mètode, 1605
És el pla general d’estudis que se seguia a la casa de Sant Pantaleó de Roma.
 X  X
1-08 Informe sobre l’Escola Pia, 1622
Calassanç fa un repàs històric de l’origen de l’Escola Pia.
 X  X
1-09 Catecisme de Calassanç
Breu catecisme, que no es completà amb les altres parts.
 X  X
1-10 Llibre apologètic, 1632
Tommaso Campanella després de converses amb Calassanç redactà aquesta defensa de l’Escola Pia.
 X  X  X
1-11 Memorial a cards. Giustiniani i altres, 1615
El cardenal Giustiniani va ser cardenal protector i defensà sempre l’orde.
 X  X
1-12 Declaracions sobre les Constitucions
Calassanç preparà aquest text per a presentà a un capítol general a fi d’aclarir conceptes de les Constitucions.
 X  X
1-13 Religiosos viros, 1639
Butlla que intentà liquidar la polèmica sobre els clergues operaris.
 X
1-14 Memorial a cardenals, 1645
Document enviat per Calassanç en defensa de la continuïtat de l’Escola Pia a la comissió de cardenals que tractava de seva supressió o reducció.
X  X
1-15 Memorial a cardenals, 1645
Document enviat per Calassanç en defensa de la continuïtat de l’Escola Pia a la comissió de cardenals que tractava de seva supressió o reducció.
 X   X  X
1-16 Al cardenal Roma, 1645
Aquest cardenal era qui presidia la citada comissió de cardenals.
 X  X  X
1-17 Ea quae, 1656
L’’Escola Pia és novament orde de vots simples
 X
1-18 Ex iniuncti nobis, 1669
L’Escola Pia és novament orde de vots solemnes.
 X  X  X
1-19 Exponi nobis, 1727
La Santa Seu faculta l’Escola Pia a impartir tot ensenyament.
 X  X X
1-20 Nobis quibus, 1731
Butlla que autoritza l’Escola Pia a impartir facultats superiors.
 X  X  X  X  X
1-21 Coelestis paterfamilias, 1748
Breu que proclama beat, Josep Calassanç.
 X
1-22 Admirabilis sane, 1767
Decret de canonització de Josep Calassanç.
 X
1-23 De Pia Educatione
Llibre escrit per carmelita Fra Juan de Jesús Maria animant els mestres de l’Escola Pia.
1-24 Reglament del col·legi Campi, 1630
Calassanç intervingué en la redacció del reglament d’aquest col·legi napolità.
 X  X
1-25 Florilegi
Fragment de cartes publicat en diverses ocasions.
 X  X