Fons documentals 2018-04-19T11:08:46+00:00

FONS DOCUMENTAL

La documentació que comprèn el nostre arxiu s’agrupa en quatre seccions:

Documentació generada per l’Escola Pia de  Catalunya. Inclou també la documentació procedent de persones i obres que han generat fons propis.

Fons personals i no produïts directament per l’Escola Pia. 

Important col·lecció d’imatges sobre la vida escolàpia i sobre la història de l’educació al nostre país. Col·leccions i formats especials. Documentació diversa que per les seves característiques formals precisa un emmagatzemament a part.

Catàleg

Quadre de classificació en pdf

Fons digitalitzats