Bibliogradia sobre l’APEPC 2018-06-01T15:25:52+00:00

BIBLIOGRAFIA SOBRE L’ APEPC

  • Florensa i Parés, Joan: «Els arxius de l’Escola Pia de Catalunya: organització i
    contingut» a: Analecta Sacra Tarraconensia (Barcelona 1998), núm. 71, pàgs. 327-342.
  • Guia dels Arxius Històrics de Catalunya – 7. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General del Patrimoni Cultural. Servei d’Arxius. Barcelona 1998. Pàgs. 105-114.
  • Martí Bonet, Josep Maria (dir): Guía de los archivos de la Iglesia en España. Barcelona: Arxiu Diocessà de Barcelona, Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, 2001 [descarregar]
  • Puig i Reixach, Miquel: «20 anys de l’Arxiu Històric», en Catalaunia, núm. 305 (gener 1998), pàgs. 1-7.
  • Memòries anuals de l’APEPC.

Les memòries també es publiquen cada any a la revista Catalaunia