Acció Social2021-07-13T13:30:16+02:00

L’Escola Pia es una institució viva, en construcció, que la fan possible dia a dia moltes persones amb il·lusió i dedicació. El compromís pel canvi social és present en tot allò que fa i en com ho fa a través de les escoles, el món del lleure, grups, parròquies… i naturalment des de les tres fundacions que en formen part: Educació Solidària, Servei Solidari i Benallar.

TRES GRANS ÀMBITS DE TREBALL

INFANTS I JOVES EN RISC

Oferim suport i acompanyament mitjançant accions educatives i de formació. 

FAMÍLIES I PERSONES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT

Donem acolliment i treballem per la seva integració social i laboral.

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Promovem i impulsem activitats educatives en països en procés de desenvolupament.

TRES FUNDACIONS SOCIALS

Treballa per fomentar l’autonomia i ciutadania de joves i adults en risc d’exclusió mitjançant l’educació, l’emprenedoria i la sensibilització.

VES AL WEB DE FUNDACIÓ SERVEI SOLIDARI

Treballa en l’acollida de refugiats i migrants en situació irregular. Acompanyament, habitatge i guiatge en els seus processos d’integració social i laboral.

VES AL WEB DE FUNDACIÓ BENALLAR

Col·labora en projectes de cooperació internacional. Realitza accions de sensibilització i difusió. Promou la participació del voluntariat.+

VES AL WEB DE FUNDACIÓ EDUCACIÓ SOLIDÀRIA