L’educació dels infants i joves és un projecte compartit de tota la comunitat educativa. Sens dubte, educadors i famílies hi juguen un paper cabdal. Pares i mares, des de casa, acompanyen els seus fills en aquest procés i s’impliquen en diferent mesura. 

Però no només. Des de fa anys, “els resultats desmenteixen el tòpic que mares i pares no participen i ens indica que les famílies són presents en el dia a dia dels centres educatius. La gran majoria va molt més enllà del seguiment i implicació vinculada únicament al seu fill/a i cada cop són més conscients de la seva valuosa aportació a l’escola. No obstant això, es fa palesa l’existència de diferents graus de participació en funció de la composició de les famílies, el nivell educatiu dels pares, la seva situació laboral i econòmica o la procedència. Tot plegat, ens ha permès identificar una tipologia de famílies en funció de la seva participació al centre (informades, presents, col·laboradores i representants)” (*)

Des de l’Àrea de Participació, Presència i Fer Comunitat de l’Escola Pia s’ha començat un treball per elaborar un mapa de la participació de les famílies a les nostres escoles amb l’objectiu d’elaborar un Recull de Bones Pràctiques d’ús intern. Des d’aquest mes de gener i fins la primavera, l’equip visitarà les escoles per parlar amb algunes de les persones que hi tenen un tracte més directe per conèixer els canals de comunicació i els espais de presència i participació que les famílies hi troben, aquelles pràctiques de les que se senten orgullosos i què millorarien. Així, s’ha entrevistat a direcció, responsable d’extraescolars i menjadors, secretaria, recepció i tutors d’infantil. En la mida del possible també es voldria detectar altres aspectes més de fons com quina és la cultura de l’escola sobre aquesta col·laboració, qui són els interlocutors formals i informals que troben pares i mares…

Les primeres escoles han estat Balmes, Terrassa i Sitges tot i que les properes setmanes, s’ha previst visitar Caldes, Moià, Sabadell, Nostra Senyora… entre d’altres. 

Paral·lelament, per conèixer la vivència de les famílies, l’equip de Participació, via en línia, manté reunions amb la Junta de l’AFA de cada escola, algunes famílies delegades i famílies amb més de dos fills a l’escola però sense cap responsabilitat representativa. 

Un cop recollida tota la informació, s’analitzarà i es compartirà un recull de Bones Pràctiques, que serà un primer pas en aquesta línia de treball institucional en aquest àmbit.

(*) Com participen mares i pares a l’escola? Diversitat familiar i d’implicació en educació, el tercer del projecte «Famílies amb veu» de la Fundació Jaume Bofill.