Notícies‎ > ‎

Davant el darrer pronunciament del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

9 de maig 2014, 3:47 publicada per Àngels Doñate
En relació als contenciosos per raons lingüístiques que afecten, entre d’altres, 4 escoles del nostre col·lectiu, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat tots els recursos de reposició interposats (tant el de la part actora com el de la Generalitat, les titularitats de les escoles i les AMPA) contra la interlocutòria de 30 de gener. Per tant, el Tribunal ha confirmat aquella interlocutòria, en la qual requereix els centres a impartir el 25% de les classes en castellà en determinats grups i ordena que s’executi en els seus propis termes.

Aquesta resolució serà ferma el proper 15 de maig i dóna de nou un mes de termini per tal de portar-ne a terme l’aplicació.
Atès el moment del procés i la dificultat d’aturar judicialment aquesta resolució abans del termini donat per al seu compliment, l'Escola Cristiana de Catalunya, i els centres afectats que representa, han volgut valorar la situació conjuntament amb el Departament d’Ensenyament abans de prendre cap determinació.

Feta aquesta valoració, i dins del termini atorgat per a l’execució, les escoles sol·licitaran al Departament d’Ensenyament, administració competent en la matèria, que els faciliti els criteris d’actuació per tal de donar compliment a la interlocutòria fins a la finalització d’aquest curs escolar. Aquestes orientacions han de garantir el bon funcionament del centre i assegurar que no es produeixi cap perjudici en el procés d’avaluació de la totalitat de l’alumnat afectat.

D’altra banda, la posició de fons de l’Escola Cristiana sobre el model d’escola catalana no ha variat, és prou palesa i ha estat públicament expressada de forma reiterada. En aquesta línia, s’escau recordar la nostra participació en la plataforma Som Escola, juntament amb la qual intensifiquem la crida a participar en la cercavila reivindicativa del proper 14 de juny.


Fundació Escola Cristiana de Catalunya
Ċ
Àngels Doñate,
9 de maig 2014, 3:47
Comments