Acció Educativa‎ > ‎

Professorat i PAS

L'educador ha de ser capaç "d'implicar-se personalment amb la Institució i amb l'equip", de "relacionar-se personalment amb la Institució i amb l'equip", de "relacionar-se personalment a l'aula i a l'escola" i de "dissenyar activitats d'ensenyament i aprenentatge".

Els educadors són

    coherents
    crítics
    organitzats
    dialogants
    compromesos
    acollidors
    pacients
    empàtics
    dinamitzadors
    respectuosos

Els educadors
    planifiquen
    implementen
    avaluen