Acció Educativa‎ > ‎

Política de qualitat

l'Escola Pia de Catalunya està certificada per TÜVRheinland CERTIFIED en Management System ISO 9001:2008 

L’Escola Pia, obra de Josep Calassanç, creador de la primera escola popular cristiana, el 1596, s’establí a Catalunya a partir de 1638, i ha treballat incansablement en la tasca d’educar infants i joves de tots els estaments en ciutats, viles i pobles, identificada amb l’esperit del nostre país.

MISSIÓ

L’Escola Pia de Catalunya som una institució al servei de la societat, inspirada en l’esperit de l’evangeli, oberta a tothom i arrelada al país. Eduquem infants i joves per ajudar-los a créixer com a persones lliures i autònomes que, de manera crítica, puguin viure en comunitat i se sentin compromesos en la construcció d’un món més just, sostenible i en pau.

VALORS

La nostra escola és:

OBERTA. Oferim un servei d’interès públic, que respon al dret que tota persona té a l’educació.

ACOLLIDORA. Promovem una relació propera i familiar entre les persones i un ambient que la fa possible.

INNOVADORA. Adoptem mètodes didàctics pràctics i motivadors.

PARTICIPATIVA. Promovem la coresponsabilitat i la implicació de les persones en la presa de decisions.

ARRELADA. Promovem el sentit de pertinença, el coneixement i l’estimació de la pròpia cultura.

TRANSFORMADORA. No ens limitem a reproduir models socials i culturals, sinó que generem el progrés de les persones i de la societat.

VISIÓ

En el quadrienni 2015-2019 volem:

  • Implementar a totes les etapes el “Projecte per la Interdisciplinarietat a l'aula” aprovat en la VII Assemblea de les IIEE.

  • Enfortir la participació de l'alumnat en cada institució educativa i en el Secretariat.

  • Desplegar el projecte compartit família-escola, en tot l'àmbit de les Institucions Educatives dels centres docents.

  • Vetllar per la continuïtat i la consolidació del treball de les dimensions interior, social i emocional a totes les etapes de totes les escoles.

  • Compartir el treball i els projectes de les IIEE a través de treball en xarxa.

  • Revisar l'anàlisi de les necessitats de formació per l'ocupació al territori, tant reglada com no reglada, descrivint-ne els principals condicionants de cara a una possible implantació.

  • Promocionar la cultura de la gestió de la qualitat a nivell de Secretariat de les IIEE.

La Política de l'EG es revisa cada quadrienni per adaptar-la al manament de l'Assemblea de les Institucions Educatives i als canvis que es poden produir.

El Secretari General i la Coordinació de l'Equip de Gestió es comprometen a comunicar la Política de Qualitat a tot el seu personal i a les escoles.

L'Equip de Gestió, com a part del Secretariat de les Institucions Educatives de l’Escola Pia de Catalunya, ens comprometem a participar activament en el desenvolupament i millora contínua de la qualitat dels nostres centres, tenint en compte les necessitats i expectatives de la nostra comunitat educativa i els requeriments de la normativa vigent.