Acció Educativa‎ > ‎

El nostre estil
Caràcter Propi de les Institucions Educatives
            Accés al document

Estil Metodològic Escola Pia de Catalunya

L'Estil Metodològic expressa la nostra voluntat educativa i pretén aconseguir un estil compartit a través de línies conjuntes d'actuació. És un document viu, que continuarà creixent a partir de les noves necessitats, dels diferents ritmes i intensitats de cada realitat.
     
    Accés al document - Accés al tríptic 

 


Projecte per a la interdisciplinarietat a l'aula SUMMEM - Aprèn i conviu


El SUMMEM és un projecte pedagògic que ens permet, des de la coherència amb la nostra Missió i Valors, seguir donant respostes educatives reals als reptes que han de viure els infants i joves, en una societat en canvi constant. El SUMMEM el defineix: aprenentatge interdisciplinari i contextualitzat, aprenentatge per competències (actituds i habilitats) i aprenentatge cooperatiu.

          Accés a www.summem.cat

      SUMMEM
      Pastoral

Plantejament general
    Cultura religiosa per a tothom

Currículum
 

 Educació de la Dimensió Emocional, Social i Interior