Acció Educativa‎ > ‎

Alumnes

El nostre alumnat ha de ser capaç de "desenvolupar la seva pesonalitat", "d'actuar per millorar la societat i "de construir coneixement". Treballem per aconseguir persones lliures i autònomes perquè, d'una manera crítica, puguin viure en comunitat i intervenir, de manera compromesa, en la construcció del món.

Els alumnes són (actituds)
    Reflexius
    Responsables
    Crítics
    Autònoms
    Respectuosos
    Morals/ètics
    Compromesos 

Els alumnes (habilitats) 
    comprenen
    autoconeixen
    resolen
    recerquen
    cooperen
    memoritzen
    comuniquen/expressen
    transfereixen
    autoregulen


Organització
Els alumnes de l'Escola Pia de Catalunya escullen delegats de classe i delegats d'escola. 
Els delegats de les 19 Institucions Educatives de l'Escola Pia de Catalunya formen el Consell de Delegats, que es reuneix trimestral, per tirar endavant polítiques i projectes de futur que els afecten directament i per ajudar a construir l'escola que volen.